Hofje van Guurtje de Wael

1Het kleinste hofje van Haarlem vindt u aan de Lange Annastraat 40 in het centrum van Haarlem. Dit is het Hofje Guurtje de Wael uit 1616. Het bestaat uit 4 woningen rond een mooie binnentuin en is iedere werkdag vrij toegankelijk van 10 tot 17 uur.

Guurtje de Wael

Op haar eigen erf stichtte Guurtje de Wael in 1616 een hofje met zes woningen, voor weduwen en alleenstaanden, met of zonder kinderen. In 1628 paste zij echter het reglement aan, waardoor er alleen nog weduwen of alleenstaanden mochten wonen die ook lid waren van de gereformeerde gemeente. Na haar overlijden in 1632 werd haar achterneef en burgemeester Jan de Wael regent van het hofje.

Toegangspoort

In 1661 liet Jan de Wael het hofje uitbreiden van zes naar acht woningen. Ook liet hij een markante toegangspoort ontwerpen. Hierin werd het opvallende wapen van de familie De Wael verwerkt, een leeuw met een afgehakte kop waar stralen bloed uitspuiten. Dit lijkt overigens erg op het familiewapen van de stichter van het Frans Loenenhofje. Tot in 19e eeuw bleef het hofje in handen van de familie De Wael. In de 18e eeuw waren het de vrouwen, die hun dochter als opvolgster aanwezen.

Modernisering

Het hofje Guurtje de Wael is nog diverse keren aangepast. In 1783 werd het hofje voor een deel vernieuwd. In 1985 kwam het hofje in handen van de gemeente Haarlem, die het hofje moderniseerde. Het aantal woningen van acht werd teruggebracht naar vier, waarmee het Hofje Guurtje de Wael het kleinste hofje in Haarlem werd. Het hofje is nu in beheer van woningcorporatie Ymere.

Voor meer informatie en voor al uw vragen over wonen in het Hofje Guurtje de Wael kunt u contact opnemen met de heer Robert Hagemann van Woningcorporatie Ymere: 020-5559151

De woningen van dit hofje worden verhuurd via Mijnwoonservice.

3

Reacties plaatsen is niet mogelijk.