Vrouwe en Anthonie Gasthuis

1Het Vrouwe en Anthonie Gasthuis heeft acht woningen en ligt aan Klein Heiligland 64 in Haarlem. Het is een statig hofje, met een lange geschiedenis. Die begon niet op het Klein Heiligland, maar op twee andere locaties, in het jaar 1440. Het hofje is niet toegankelijk is voor bezoekers.

Vrouwe en Anthonie Gasthuis

Het Vrouwe en Anthonie Gasthuis is ontstaan uit twee gasthuizen, die in de loop der jaren samen zijn gevoegd. Beide gasthuizen werden in 1440 geschonken. Eén gasthuis, het Onze Lieve Vrouwe Gasthuis aan de Klerksteeg, werd door Claes Brenssoenszoon geschonken aan de kapel van Bakenes (nu de Bakenesserkerk). Jan Claes Dierdtsen schonk in datzelfde jaar het Sint Anthonie Gasthuis en een kapel, aan het gilde van het Heilige Kruis. Dit gasthuis en de kapel lagen buiten de Schalkwijkerpoort. Beide gasthuizen waren bedoeld als plek waar arme reizigers en pelgrims konden overnachten. Ook zieken en daklozen konden hier vaak terecht. Het Sint Anthonie Gasthuis en het Onze Lieve Vrouwe Gasthuis groeiden uit tot hofjes.

Samenvoeging

Het Sint Anthonie Gasthuis kwam enkele eeuwen later echter in financiële problemen. In 1726 moest het Sint Anthonie Gasthuis daarom zelfs worden verkocht. De inboedel van de bewoonsters werd overgebracht naar het Onze Lieve Vrouwe Gasthuis in de Klerksteeg, dat de naam Vrouwe en Anthonie Gasthuis kreeg. De bewoonsters deelden daar de vertrekken.

Hofje

In 1786 verhuisden de bewoonsters van het gasthuis naar het Klein Heiligland. Daar was op dat moment het Teylershofje gevestigd. Dit verhuisde naar een gebouw aan het Spaarne en het bestuur schonk het oude gebouw aan de regenten van het Vrouwe en Anthonie Gasthuis. Daarmee kregen de bewoonsters ieder een eigen woning.

Schilderingen

Het hoofdgebouw waar het Vrouwe en Anthonie Gasthuis is gevestigd dateert uit 1648. In 1730 werd het uitgebreid met twee vleugels, met kleine woningen. In 1961 werd het hofje gerestaureerd. Hierbij werden in het hoofdgebouw schilderingen gevonden uit de 17e eeuw. In 1994 werden het hoofdgebouw, de zijvleugels en de tuin opgeknapt en gemoderniseerd. Momenteel heeft het hoofdgebouw twee woningen en bevinden zich zes woningen in de zijvleugels.

Voor meer informatie en voor al uw vragen over wonen in het Vrouwe en Anthonie Gasthuis, kunt u contact opnemen met Vastgoed Adviesgroep Makelaars

Mevr. Wever-Loomans: 023-5314310

4

Reacties plaatsen is niet mogelijk.