Wijnbergshofje

1Aan de Barrevoetestraat 4 in Haarlem ligt het Wijnbergshofje. Dit hofje is nog altijd bestemd voor doopsgezinde, oudere vrouwen en heeft negen woningen. Het is niet opengesteld voor bezoekers.

Wijnbergshofje

Wanneer het Wijnbergshofje is gesticht is niet helemaal zeker, maar vermoedelijk in 1662. Het pand ‘De Wijnberg’ behoorde destijds tot de Hoogduitse Doopsgezinde Gemeente, die deze gebruikte als ‘Vermaanhuis’ (kerk). In 1651 werden de Hoogduitse en Vlaamse Doopsgezinde Gemeente samengevoegd, waardoor zij één Vermaanhuis minder nodig hadden. En zo werd ‘De Wijnberg’ omstreeks 1662 ingericht tot een hofje voor doopsgezinde bewoonsters. Ook de regenten waren uiteraard verbonden aan de Doopsgezinde Gemeente.

Preuve

Vanaf 1662 woonden er veertien oudere vrouwen in het Wijnbergshofje, samen met een opzichteres. Zij woonden daar gratis en kregen rond 1800 als ‘preuve’ 30 tonnen turf, 2 vaatjes boter en 15 pond vlees. Verder kregen zij brood, medische verzorging, medicijnen en een weekgeld van 10 stuivers. Ook werden de bewoonsters twee keer per kaar door de regenten op vlees getrakteerd, rond Pasen en in de herfst met het Schuitjesmaal.

Bouwvallig

In 1872 moesten alle woningen in het Wijnbergshofje worden vervangen, omdat het complex erg bouwvallig was geworden. Alleen het achterhuis met de oorspronkelijke regentenkamer bleef behouden. Aan het hoofdgebouw in de Barrevoetestraat bevinden zich twee zijvleugels, met daarin zeven woningen. Twee woningen bevinden zich in het hoofdgebouw, samen met regentenkamer en ruimte voor de opzichteres. In het nieuwe hoofdgebouw staan de jaartallen 1662 en 1872 te lezen.

Heropening

Het Wijnbergshofje werd in 1962 gemoderniseerd, waarbij de woningen nieuwe sanitaire voorzieningen kregen. Op de plek van bedsteden werden keukens geplaatst. In de afgelopen jaren is het Wijnbergshofje nog verder aangepast. In de jaren 80 kwamen er badkamers en centrale verwarming. De zeven hofjes woningen werden teruggebracht tot vijf. Ook werd de ruimte van de opzichteres gesplitst. Momenteel heeft het Wijnbergshofje negen woningen. De heropening van het hofje was in 2006.

Voor meer informatie en voor al uw vragen over wonen in het Wijnbergshofje, kunt u contact opnemen met het bestuur

Secretaris: mw. J. Kanbier-Van het Spijker

ikanbier@kpnmail.nl

 

3

Reacties plaatsen is niet mogelijk.