Over ons

De Haarlemse hofjes zijn cultureel erfgoed en een bijzondere woonplek. Dat moet behouden blijven. De Stichting Haarlemse Hofjes staat daarom de besturen van de hofjes bij, voor het in stand houden van de hofjes. Zo houdt deze bijzondere, rustieke woonvoorziening hun historische waarde in Haarlem.

Renovatie

Na de Tweede Wereldoorlog werden de woningen in de hofjes steeds vaker verhuurd aan verpleegkundigen en studenten. De huisjes werden niet meer geschikt geacht voor ouderen, waar ze eigenlijk voor waren bedoeld. In de jaren zeventig wilde de besturen de hofjes weer in ere herstellen. Daarom werd in 1974 de Stichting Haarlemse Hofjes opgericht. Zo konden de hofjesbesturen binnen de stichting overleggen over herstelmogelijkheden. Tussen 1980 en 1995 zijn de hofjes grondig gerenoveerd. De woningen werden weer geschikt gemaakt voor oudere bewoners en de hofjes kregen hun oorspronkelijke doelstelling terug.

Stichting

De Stichting Haarlemse Hofjes is nog  altijd een centraal overleg en informatie orgaan voor de besturen van de hofjes. Zo staat de Stichting de besturen van de hofjes bij met zaken als subsidies en woonbescherming. In de Raad van Afgevaardigden komen de hofjesbesturen één keer per jaar bijeen. Het bestuur van de Stichting vergadert twee keer per jaar.

Het bestuur van de Stichting Haarlemse Hofjes bestaat uit:

  • hr. L. Zoodsma, voorzitter
  • hr. J.H. Willemink, penningmeester
  • hr. P. Huurdeman, secretaris
  • mw. A.M. Koster, lid
  • mw. N.A. Bienfait, lid

Het bestuur is bereikbaar via: pim.huurdeman@kpnmail.nl

De Stichting gaat echter niet over de toewijzing van woningen. Wilt u meer weten over wonen in één van de hofjes? Op de pagina van het betreffende hofje, op Hofjes in Haarlem vindt u de gegevens van de juiste contactpersoon. Zo krijgt u snel en direct antwoord op al uw vragen over wonen in dat hofje.

Reacties plaatsen is niet mogelijk.