Proveniershof

Hofjes in HaarlemHet Proveniershof heeft een andere uitstraling dan de kleine hofjes in Haarlem. De woningen van het Proveniershof waren geen vorm van liefdadigheid, maar waren bestemd voor de gegoede burgerij, die zich inkocht en hier vervolgens op latere leeftijd kon gaan wonen. Het Proveniershof ligt aan de drukke winkelstraat de Grote Houtstraat 144 en is vrij toegankelijk voor bezoekers.

Van klooster, heerenlogement tot proveniershuis

Het Proveniershof is in 1704 gesticht en heeft een rijke geschiedenis. In 1414 werd hier het deftige Sint Michielsklooster voor vrouwen gebouwd. In 1578 werden de nonnen door de protestanten verjaagd, ten tijde van de reformatie. Drie jaar later werd het klooster en het omliggende terrein door de Prins van Oranje toegewezen aan de stad Haarlem. Het diende als vergoeding voor de enorme schade die de stad had geleden tijdens het Beleg van Haarlem, gedurende de Tachtigjarige Oorlog. Het terrein kwam in handen van de Schutterij Sint Joris, die het kloosterhof als oefenterrein gebruikte. Zo’n oefenterrein noemde men destijds ‘De Doelen’. In 1592 werd het oude kloostergebouw vervangen door een nieuw ‘doelengebouw’, ontworpen door de befaamde stadsbouwmeester Lieven de Key. Dit gebouw is nog steeds het poortgebouw van het Proveniershof. Dit ‘doelengebouw’ werd in 1681 een stadsherberg met de naam Heerenlogement. Maar het heerenlogement liep niet goed. In 1704 werd daarom besloten om hier een proveniershuis te stichten.

Proveniershof

Een proveniershuis biedt huisvesting aan ‘proveniers’; iemand die van ‘preuves’ ( giften) leeft. Toch betekende dit niet dat de bewoners hier gratis konden wonen. Een proveniershuis was meer een instelling waar rijke mensen zich tegen een eenmalige betaling van 3000 gulden konden inkopen om later onderdak en voeding te krijgen. Een verzorgingshuis eigenlijk. De proveniers woonden destijds in de huisjes rondom de binnentuin en kregen hun maaltijden bij het hoofdgebouw. Ook het proveniershuis hield geen stand. Aan het einde van de 18e eeuw werden de meeste woningen gewoon verhuurd. Van 1810 tot 1866 werd het proveniershuis een oudemannenhuis. Vanaf 1866 kreeg het proveniershuis de naam Proveniershof.

Populaire woonlocatie

In 1991 is het Proveniershof verbouwd. Het bestaat nu uit grote woningen met diverse kamers. De Proveniershof maakt echter geen onderdeel uit van de Stichting Haarlemse Hofjes, het is eigendom van de woningcorporatie Ymere, die de woningen verhuurt via Mijnwoonservice. De contactpersoon bij Ymere is Robert Hagemann: 020 – 5559151

Proverniershofje

Reacties plaatsen is niet mogelijk.