Frans Loenenhofje

2

Het Frans Loenenhofje is een levendig hofje. Het staat bekend om de goede sfeer onder de bewoners, die veel samen doen. In 2001 werd er een tuinpaviljoen geplaatst, zodat de bewoners een ruimte kregen voor gezamenlijke activiteiten.

Frans Loenen

Het Frans Loenenhofje werd in 1607 gesticht, uit de nalatenschap van de koopman Frans Loenen uit Amsterdam. Deze koopman was ongehuwd en handelde in lijnwaden, kleden van vlas of hennep. Hij was niet alleen zakenman, maar ook een fervent gokker. Blijkbaar had hij geluk in het spel, want na zijn dood in 1605 bleek hij genoeg te hebben nagelaten om de armen in zijn woonplaats Haarlem, een hofje te schenken. Hij had deze wens laten vastleggen in zijn testament.

Katholiek

Voor dit hofje werd aan de Witte Herenstraat een deel van het terrein van het vroegere Norbertijnenklooster gekocht, van de stad Haarlem. De Norbertijnen gingen altijd gekleed in het wit, vandaar dat dit ook wel het Witte Herenklooster werd genoemd. Dit klooster was iets eerder, in 1581, in beslag genomen door de stad Haarlem. Het diende als schadevergoeding op de katholieke kerk, voor hun steun aan de Spaanse koning tijdens het beruchte Beleg van Haarlem (1572-1573). Met de nalatenschap van Frans Loenen kwam het terrein weer in katholieke handen en werd op dit terrein een hofje gebouwd, voor elf arme, katholieke vrouwen. In 1609 voegde Frans Loenens vriend Jacobus Zaffius hier nog eens vijf woningen aan toe. Zaffius was proost (geestelijk leider) in de katholieke kerk in het bisdom Haarlem. Deze vijf woningen (nummers 24G t/m 24K) werden de ‘proost’ kamers genoemd.

Poort

Wanneer u het Frans Loenenhofje bezoekt, ziet u direct de bijzondere toegangspoort tot het hofje. Deze poort is gebouwd in 1625 in de Hollandse Renaissance stijl, door stadsbouwmeester Lieven de Key. Bovenin ziet u het wapen van Frans Loenen; een onthoofde leeuw. De poort bevindt zich bij het enige aan de straatkant gelegen huisje, nummer 24A. Dit huisje is tegenwoordig geschikt voor 2 bewoners, in de andere woningen wonen alleenstaande vrouwen.

Renovatie

Volgens de gevelstenen is het Frans Loenenhofje gerenoveerd in 1736, 1772 en in 1986. In 1736 lieten de regenten Sadelaar en Hoepling de woningen vergroten. Niet veel later werden ook de ‘proostkamers’ gerenoveerd, in 1772. De proostkamer op nummer 24K werd daarbij aangepast zodat er ook een regentenkamer ontstond. In 1986 weren de woningen aan het Frans Loenenhofje drastisch gemoderniseerd. Van de vijftien huisjes werden tien woningen gemaakt. In 1999 volgde er nog een verbouwing, waardoor de huizen voldoen aan de huidige wooneisen.

Voor meer informatie en voor al uw vragen over wonen in het Frans Loenenhofje kunt u contact opnemen met het bestuur

1

Reacties plaatsen is niet mogelijk.