Hofje Codde en Van Beresteyn

5

De ingang van het Hofje Codde en Van Beresteyn bevindt zich aan de Jos Cuypersstraat, in de Leidsebuurt in Haarlem, naast de kathedrale basiliek St.Bavo. Deze is vrij toegankelijk voor bezoekers. Wanneer u het hofje bezoekt, treft u een mooie binnentuin met 18 moderne huisjes. In 1969 zijn de hofjes samengevoegd, maar de oude ingemetselde gevelstenen en andere bouwelementen verwijzen naar een rijke geschiedenis.

Hofje Codde

Het Hofje Codde werd gesticht door de kapelaan van de St. Bavo, Pieter Jansz Codde. Hij bepaalde in 1598 in zijn testament, dat er na zijn dood uit zijn nalatenschap vier ‘camerkens’ gebouwd moesten worden, voor oudere, armlastige vrouwen. In 1609 was het hofje gereed, achter de klokhuistoren op het Klokhuisplein. Het werd ook wel het Spoorwatershofje genoemd, naar de eerste regent destijds, Henrick Spoorwater. In de loop der jaren kwamen er meer woningen bij. Door de bouw van het Concertgebouw in Haarlem en de uitbreiding van de firma Joh. Enschedé en Zonen, moest het Hofje Codde in 1871 verhuizen, naar de Lange Herenstraat. Daar werd een nieuw hofje gebouwd, naast het Hofje van Beresteyn.

Hofje van Beresteyn

Het Hofje van Beresteyn werd ook in de 17e eeuw opgericht. De schilder Nicolaes van Beresteyn legde in zijn testament vast dat uit zijn nalatenschap een hofje gekocht of gebouwd moest worden, voor arme, rooms-katholieke mannen en vrouwen. In 1688 was het hofje aan de Lange Herenstraat gereed, vier jaar na zijn overlijden. De kunstschilder Van Beresteyn had ook enkele familieportretten in zijn nalatenschap, onder andere geschilderd door Frans Hals. Toen de woningen in 1885 dringend hersteld moesten worden, besloten de regenten deze schilderijen te verkopen, onder andere aan het Louvre in Parijs. De schilder P.F. Wijngaerdt maakte kopieën van de schilderijen, die nu in de regentenkamer hangen.

Hofje Codde en Van Beresteyn

Vanaf 1731 werden de hofjes door dezelfde regenten bestuurd en in 1871 kwamen de hofjes naast elkaar te liggen, door de verhuizing van het Hofje Codde naar de lange Herenstraat. Toen in 1965 het stationsplein in Haarlem werd gereorganiseerd moesten beide hofjes verhuizen. Er werd een nieuw hofje gebouwd aan de Jos Cuyperstraat, vlak bij de St. Bavo, waarin beide hofjes werden samengevoegd. Dit nieuwe hofje werd ontworpen door architect J.H. van der Laan. Er kwamen 18 woningen rond een binnentuin, een regentenkamer en een recreatieruimte. In 1968 werd een nieuw reglement vastgesteld voor het hofje, waarin werd bepaald dat het bestemd was voor rooms-katholieke vrouwen vanaf zestig jaar. Op 30 augustus 1969 werd het hofje officieel geopend. De oude gevelstenen en gedenkplaten maken de oude, historische hofjes weer zichtbaar, evenals de familieportretten in de regentenkamer.

Voor meer informatie en voor al uw vragen over wonen in het Hofje Codde en Van Beresteyn kunt u contact opnemen met het bestuur per email: hofjecvb@gmail.com

Of ga naar www.coddevanberesteyn.nl

 

 

2

Reacties plaatsen is niet mogelijk.