Hofje De Bakenesserkamer

1Het Hofje De Bakenesserkamer is het oudste hofje van Nederland, gesticht in 1395. Het ligt in het centrum van Haarlem, met een monumentale ingang aan de Wijde Appelaarsteeg. Het is een prachtig oud hofje, dat u op werkdagen en zaterdag kunt bezoeken van 10u tot 17u.

 

Raadseltje

Een bezoek aan het Hofje De Bakenesserkamer begint bij de poort met een bijzonder raadseltje. Op de gevelsteen staat:

Ingang vant Gesticht

van Dirk van Bakenes

voor Vrouwen acht en

twee mael ses

 Camer

Het Hofje De Bakenesserkamer is gesticht door Dirk van Bakenes. Deze rijke Haarlemse stadbestuurder bepaalde in zijn testament dat er een hofje gebouwd moest worden dat zijn naam zou dragen. Het hofje was bedoeld voor alleenstaande, oude vrouwen die niet zelfstandig konden wonen. Zijn weduwe Lijsbeth van Alphen Florisdochter en haar zoons Dirck en Jan hebben het hofje in 1395 gesticht. Het had 20 ‘camers’, want zo werden de kleine woningen destijds genoemd. Vandaar dat dit hofje De Bakenesserkamer heet.

Verbouwingen

Er is heel wat gerenoveerd aan het Hofje De Bakenesserkamer. Al in 1610 werden de rieten daken vervangen door dakpannen, vanwege brandgevaar. In 1657 werden de woningen groter gemaakt en in 1663 kwam er een regentenkamer bij. In de loop der jaren werden de woningen telkens aangepast. In 1953 werden de daken, goten en muren verbeterd en in 1986 zijn de woningen gemoderniseerd met verwarming en sanitaire voorzieningen. Ook werden ze bij deze grote verbouwing opnieuw ingedeeld.

Historisch

Toch is het historische karakter van het hofje altijd behouden gebleven. Niet alleen door de mooie gevelsteen, maar ook door onder andere de waterpomp in de binnentuin. Tot begin van de 20e eeuw haalden de bewoonsters hun water uit deze pomp, die is overdekt met een mooi baldakijn, zodat de bewoonsters ook in de regen droog water konden pompen.

Bewoonsters

De vrouwen die door de eeuwen heen in het Hofje De Bakenesserkamer woonden, verbleven hier voor een bescheiden bedrag. In de 18e eeuw betaalden zij 100 gulden bij hun komst in het hofje. Daar mochten zij vrij voor wonen, ze kregen iedere week zes stuivers, gratis turf, brandhout en met Kerst en Pasen een extra gift. Ook kregen zij medische hulp, medicijnen en wanneer zij kwamen te overlijden, een begrafenis. Voor arme, alleenstaande vrouwen was het hofje een uitkomst. Zij leefden heel eenvoudig, maar waren verzekerd van goed bestaan, gezamenlijk met elkaar.

 

En het raadseltje op de gevel heeft twee goede oplossingen:

Er was oorspronkelijk plaats in het hofje voor 8 + (2X6) = 20 vrouwen

De leeftijd van de bewoonsters was (8+2) x 6 = 60 jaar

 

Voor meer informatie en voor al uw vragen over wonen in het Hofje De Bakenesserkamer kunt u contact opnemen met het bestuur

Dhr. Thöne: job.thone@gmail.com

6

Reacties plaatsen is niet mogelijk.