Hofje In den Groenen Tuyn

5Het Hofje In den Groenen Tuyn heeft twee ingangen. De hoofdingang ligt aan de Warmoestraat 23 in het centrum van Haarlem. Deze ingang is toegankelijk voor bezoekers, op werkdagen van 10 tot 12 uur, na aanbellen. De andere, kleinere ingang aan de Lange Veerstraat is slechts toegankelijk voor inwoners. Toch is het wel een aanrader om even buitenom door de Lange Veerstraat te lopen, langs de mooie gevelsteen boven deze ingang, wanneer u dit hofje bezoekt.

Hofje In den Groenen Tuyn

Op de gevelsteen boven de huidige bewonersingang aan de Lange Veerstraat is een bloeiende tuin afgebeeld. De gevelsteen hoorde bij het huis ‘Den Groenen Thuijn’, waar in 1616 het oorspronkelijke hofje is gesticht. Dit huis, met een schitterende binnentuin, werd gekocht uit de nalatenschap van van Catarina Jansdochter Amen, voor het stichten van een hofje. Er kwamen 20 kleine woningen in het hoofdgebouw en rondom de binnentuin.

Reglement

Deze woningen waren bestemd voor rooms-katholieke vrouwen vanaf 50 jaar. In het reglement van het hofje stond dat zij gratis in het hofje mochten wonen, maar dat de bewoonsters zelf in hun onderhoud moesten kunnen voorzien. Na het overlijden van één van de bewoonsters gingen echter al haar bezittingen naar het hofje toe. Het was volgens het reglement voor de andere bewoonsters verplicht om de uitvaart bij te wonen. Ook kregen zij die dag een ontbijt aangeboden, bij wijze van begrafenismaal.

Renovatie

In 1885 werd het Hofje In den Groenen Tuyn verbouwd, waarbij het aantal woningen van 20 naar 18 ging. Ook kwam er een nieuw hoofdgebouw, aan de Warmoestraat. Dit is ontworpen door architect C.R. Robbers, die ook het Hofje van Beresteyn aan de Lange Herenstraat ontwierp. Dit hoofdgebouw is de huidige toegang tot het hofje. Hier bevindt zich ook de regentenkamer, met daar achter een speciale regentessenkamer. In 1978 zijn de gevel en de kap van het hoofdgebouw aangepast. De laatste verbouwing vond plaats in 1986 toen de woningen verder werden gemoderniseerd. Momenteel heeft het Hofje In den Groenen Tuyn 17 woningen.

Voor meer informatie en voor al uw vragen over wonen in het Hofje In den Groenen Tuyn kunt u contact opnemen met het bestuur

Voorzitter J.H. Willemink: j.willemink2014@gmail.com

1

Reacties plaatsen is niet mogelijk.