Teylers Hofje

2Het Teylershofje in Haarlem heeft een indrukwekkende entree, een poort met hoge zuilen in Dorische stijl. Het werd voor het eerst bewoond in 1787. Het Teylershofje is opgericht door Pieter Teyler van der Hulst, die ook grondlegger is van het Teylersmuseum. Het hofje ligt aan de Koudenhorn 64 en is opengesteld voor bezoekers op maandag tot en met zaterdag van 10u tot 18u.

Teylershofje

De stichter van het Teylershofje, Pieter Teyler van der Hulst, was een zeer vermogende zijdefabrikant en geldhandelaar. Zo schonk hij woonruimte aan het noodlijdende hofje Vrouwe- en Anthonie Gasthuis. In zijn testament bepaalde Pieter Teyler van der Hulst dat er een nieuw hofje moest komen aan het Spaarne, wat bestemd was voor oudere, arme vrouwen van alle kerkelijke gezindten. Dat laatste was bijzonder in de 18e eeuw, toen religie een belangrijke rol speelde in de samenleving. Uit zijn nalatenschap stichtte hij niet alleen dit Teylershofje, maar ook het Teylersmuseum.

Bouw

Zo werd na het overlijden van Pieter Teyler van der Hulst uit zijn nalatenschap de brouwerij Het Hoefijzer aan de Koudenhorn aangekocht. Architect Leendert Viervant, die ook de ovale zaal in het Teylers Museum had ontworpen, kreeg de opdracht om hier een hofje te ontwerpen. Hij moest hierbij van zijn opdrachtgevers letten op een ‘Deftig en geschikte bouworde’. Het hofje kreeg 24 woningen rondom een mooie binnentuin. Er zijn twee zonnewijzers geplaatst in het hofje. De regentenkamer ligt direct links van de ingang, waar een groot portret van één van de eerste regenten is te vinden, Wybrand Hendriks. Rechts ligt de woning van de opzichteres.

Restauratie

Het Teylers Hofje werd in 1989 gerestaureerd en vergroot. De Ravesteeg aan de zuidkant werd bij het hofje getrokken. Hierdoor zijn de woningen aan deze kant met anderhalve meter vergroot. Ook de andere woningen werden gemoderniseerd. Het huidige aantal woningen is hierdoor 22. Momenteel ligt het beheer van het hofje bij de Vereniging Hendrick de Keyser

Verhuur

Contactpersoon: Voor meer informatie en voor al uw vragen over wonen in het Teylers Hofje, kunt u contact opnemen met Vereniging Hendrick de Keyser.

Contactpersoon: Dhr. Hugo Knuttel – e-mailadres: huren@hendrickdekeyser.nl – telefoon: 020 – 5210630

Ter informatie: Bij Hendrick de Keyser kun je je wel inschrijven, maar uitdrukkelijk wordt niét met wachtlijsten gewerkt.

Het advies is om op www.hendrickdekeyser.nl/huren de actuele verhuren in de gaten te houden.

13

Reacties plaatsen is niet mogelijk.