Verwershofje

3Het Verwershofje is één van de kleinste hofjes in Haarlem, het heeft slechts vier woningen. De ingangen liggen aan de Ravelingsteeg 14 en aan Groot Heiligland 44, maar het hofje is niet toegankelijk voor bezoekers.

Verwershofje

Het Verwershofje is gesticht in 1593 door Margaretha Klaes Lotsendochter, de weduwe van Jan Janszoon Verwer. Margaretha had al tijdens haar leven zeven woningen laten bouwen, rondom een binnentuin. Drie van deze woningen keken uit op de Ravelingsteeg. In haar testament bepaalde Margaretha ‘dat alzulke zeven cameren ten eeuwigen dage zullen gaan om Godswille, om bewoond te worden bij oude, deugdelijke vrouwen.’ Deze vrouwen moesten, als zij dat konden, voor hun woning betalen ten behoeve van de stichting.

Preuve

In 1599 overleed Margaretha en niet lang daarna werd het hofje in gebruik genomen. De bewoonsters konden hier gratis wonen, nadat ze bij aanvang zes gulden hadden betaald. Daarnaast verviel hun nalatenschap voor het hofje. De ‘preuve’ (giften) in dit hofje waren in vergelijking met andere hofjes wat mager. Op Palmzondag kregen de bewoonsters één wittebroodsbol. In de 19e eeuw bestonden de preuven in het Verwershofje uit gratis medische verzorging, wat brandstof en een wekelijkse toelage van vijf cent.

Regenten

Tot in de 18e eeuw was het beheer van het Verwershofje in handen van de familie van Margaretha. In de 18e eeuw kwam het beheer in handen van de regenten van het R.K. Wees- en Armenhuis St. Jacob, die ook andere katholieke hofjes beheerden. Later ging het beheer van het hofje over naar de regenten van het Sint Jacobs-Godshuis.

Opgeheven

In de loop van de 19e eeuw ging het echter financieel niet goed met het Verwershofje. Het raakte steeds meer in verval en werd in 1935 zelfs afgebroken. De zeven witgepleisterde woningen werden vervangen door vier modernere woningen met twee verdiepingen. Deze werden verhuurd aan katholieke echtparen. Dit betekende het einde van het Verwershofje.

Nieuw leven

In 1993 bliezen de regenten van het Sint Jacobs-Godshuis het Verwershofje echter weer nieuw leven in. Precies 400 jaar na de stichting van het hofje werd in een notariële akte het bestaan van het Verwershofje weer officieel vastgelegd. De vier woningen worden nu verhuurd aan mannen en vrouwen. De gevelsteen aan de Ravelingsteeg, met de afbeelding van een ouder echtpaar, herinnert nog aan het oude hofje.

Voor meer informatie en voor al uw vragen over wonen in het Verwershofje, kunt u contact opnemen met het College van Regenten van het St. Jacobs Godshuis: secretariaat@sintjacobsgodshuis.nl

 

2

Reacties plaatsen is niet mogelijk.